" Hanekasvatus " - L.Lepajõe, A.Lill, I.Nõmmisto

Käsiraamatud

MÜÜDUD

Maailmaturul kasvab nõudmine hanemaksa, -sulgede ja -liha järele. Käesolevas teatmikus üldistatakse kodu- ja välismaa kogemusi hanede tõuaretuses, söötmises ja pidamises. Antakse ülevaade mitmesuguste tegurite mõjust hanede lihajõudlusele ja munatoodangule, samuti ka hanesulgede ja -maksa toodangule. Rohkesti esitatakse originaalandmeid mitmesuguste faktorite mõjust hanede sööda, valgu- ja energiaväärindusele.
Käsiraamat on mõeldud zootehnikutele, hanekasvatuse praktikutele, üliõpilastele ja teaduritele.

Hanekasvatusega on inimene tegelenud aastatuhandeid. Haned olevat päästnud Rooma linna ja mõnedes Inglismaa mõisates olevat hani olnud kõrgemalt hinnatud õuevalvur kui koer. Hani ei lase end võõral maitsva palaga ära meelitada, on erksa kuulmisega omamoodi väärikas ja tark lind.

Peamised teemad:

  • Hanekasvatuse tähtsus ja areng eri maades
  • Hanede põlvnemine, tõud ja tõuaretus
  • Hanede lihajõudlus
  • Munajõudlus, munade omadused ja hanetibude saamine
  • Hanesulgede tootmine
  • Hanede söötmine ja pidamine
  • Hanemunade hautamine
  • Hanede kunstlik seemendus
  • Hanekasvatus kodumajapidamises