" Abwehr Eestis " - Leonid Barkov

Ajalugu

Hind:2.60EUR
  • Saksamaa sõjaluure liidus militarismi ja fašismiga
  • Saksa luure salasepitsused Eestis Teise maailmasõja eel
  • Abwehri ning SD luure- ja diversioonitegevus okupeeritud Eestis
  • Hiterlik luure saab lüüa 

  • See raamat jutustab Saksa luure tegevusest Eestis kodanliku võimu aastatel ja Suure Isamaasõja ajal. 
    Töös on kasutatud fašistliku Saksamaa relvastatud jõudude kõrgemate instantside dokumente, fašistliku luure endiste juhtivate tegelaste ülestunnistusi, SD ja gestaapo ning teiste organisatsioonide aruandeid, samuti ka nõukogude ja välismaa kirjandust. Need dokumendid paljastavad hiterlaste luure tegusid ja näitavad nende plaanide täielikku nurjumist, mida hauti nõukogude rahva orjastamiseks ja maailma esimese sotsialistliku riigi hävitamiseks. 
    Pärast põhjalikku ümbertöötamist ja uue dokumentaalse materjaliga varustamist on käesolevasse teosesse lülitatud paarkümmend lehekülge autori varem ilmunud raamatust «Mõrvarid ei pääse karistusest».