" Arvjoonised " - Uno Mereste, Maimu Saarepera

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

Diagramme jt. arvjooniseid kasutatakse palju õpetamisel, poliitilises agitatsioonis, juhtimistegevuses ja teadusuuringutel. Sageli aga kahandab diagrammide mõju algeline ülesehitus, mannetu teostus ja sisuline väheütlevus.
Käsiraamat tutvustab arvjooniste kohta kujunenud uudseid seisukohti, arvjooniste peamisi liike ja nende kasutamise võimalusi ning sisaldab palju näidisdiagramme, mida saab kasutada otsese eeskujuna.
Arvjoonised on näitlikud ja hõlpsad mõista: nende läbi saab samadest lähteandmetest rohkem teada ja saadud teadmisi tõhusamalt edasi anda.
Raamat on mõeldud ettevõtete ning asutuste töötajaile, kel tuleb lahendada arvjooniste konstrueerimise ülesandeid, eriti aga neile, kes tegelevad näitagitatsiooniga.

Sisukord:

 • Näitliku infoesituse alused
 • Arvjooniste koostisosad ja liigid
 • Organisatsiooni- ja protsessidiagrammid
 • Võrdlusdiagrammid
 • Nähtuste ajalise muutumise diagrammid
 • Analüütilised dünaamikadiagrammid
 • Struktuuridiagrammid
 • Jaotumisdiagrammid
 • Plaani- ja plaani täitmise diagrammid
 • Statistilised kaardid
 • Seosediagrammid
 • Arvjooniste ekspertiis