" Raudne kand " - Jack London

Väliskirjandus

Hind:2.00EUR

 Käsikirjast, muide, selgub, et kindlakskujunenud termin "raudne kand" autoriks oli omal ajal Ernest Everhard - küllaltki huvitav avastus, mis heidab valgust küsimusele, mida ajalugu pole seni valgustanud. Arvati, et termin "raudne kand" leidis esmakordselt väljendust vähetuntud žurnalisti George Milfordi pamfletis. "Teie - orjad!", mis ilmus 1912. aasta detsembris. Mingisuguseid muid andmeid George Milfordi kohta ei ole säilinud; ainult Everhardi käsikirjas võib leida põgusa märkuse selle kohta, et Milford langes Chicago veresaunas. Väga võimalik, et Milford kuulis seda väljendust Ernest Everhardi suust - ja kõige tõenäolisemalt ühe 1912. aasta sügisese valimiseelse kampaania puhul aset leidnud esinemise ajal. Everhard ise, nagu käsikirjas öeldakse, tarvitas seda nimetust esmakordselt 1912. aasta kevadel, viibides ühe eraisiku juures lõunasöögil. Antud aeg peab olema vastuvaidlematult usaldusväärne.

Ajaloolasele ja filosoofile jääb oligarhia võit lahendamatuks mõistatuseks. Teiste ajalooliste etappide tekkimine vastab ühiskonna arengu seadustele. Need etapid olid ajalooliselt möödapääsmatud ning nende saabumist võis ette ennustada samasuguse kindlusega, nagu astronoom arvutab välja tähtede liikumise. Need etapid olid evolutsioonisüsteemis paratamatud. Ürgaegne kommunism, orjapidamise ühiskond, pärisorjus ja palgatöö olid möödapääsmatuteks ühiskonna arengu astmeteks. Kuid naeruväärne oleks kinnitada, et raudse kanna valitsemisaeg oli samasuguseks möödapääsmatuks astmeks. Praegu me kaldume arvama, et see periood oli mingisuguseks juhuslikuks kõrvalekaldumiseks või taganemiseks türanliku isevalitsuse julmale ajajärgule, mis ajaloo koidikul oli niisama seaduspärane, nagu seda oli hiljem juhuslik raudse kanna võidulepääs.