" Eesti keel kõrgkooli astujale " - Aavo Valmis

Õpikud, õppekirjandus

Hind:2.50EUR

Käesolevas õppevahendis käsitletakse olulisemaid keeleõpetuse osi, mis on seotud praktilise keeletarvitusega. Raamat aitab kõrgkooli astujail valmistuda eeskätt kirjalikuks eksamiks, pöörates tähelepanu peamiselt hääliku- ja interpunktsiooniortograafiale, kokku- ja lahkukirjutamisele, suurele ja väikesele algustähele, käänamise ja pööramise kriitilistele juhtudele jne.
Õppevahend on mõeldud vabariigi kõrgkoolide ettevalmistusosakondadele, ettevalmistuskursustele ja kõigile kõrgkooli astujaile.