" Metsakasvatus " - õppe-metoodiline materjal

Õpikud, õppekirjandus

Hind:1.20EUR
  • Sissejuhatus
  • Puu elusorganismina
  • Mets taimestiku koostisosana
  • Mets ja keskkond
  • Tähtsamate puuliikide metsakasvatuslik iseloomustus
  • Puuliikide vaheldus
  • Puht- ja segapuistute metsakasvatuslik iseloomustus
  • Metsatüübid
  • Peakasutusraied
  • Hooldusraied