" 999 nõuannet " - Aili Kogerman

Perekond, kodu

Hind:1.00EUR

Igas kodus on mitmesuguseid kemikaale alates pesemisvahenditest ja lõpetades mürkkemikaalidega. Nende sihipärane tarbimine eeldab teadmisi. Käsiraamatus kirjeldatakse olmekemikaalide koostist ja omadusi ning antakse näpunäiteid nende kasutamiseks meie kodu, riietuse jm. korrashoidmisel. Et raamat on mõeldud eeskätt perenaistele, siis on mõnevõrra vähem räägitud maalrivärvidest, lakkidest ja liimidest, põhjalikumalt on aga kirjeldatud nüüdisaegsete materjalide (keemilised ja looduslikud kiud, plastmassid, sünteetilised nahad, karusnahad jne.) omadusi ja korrashoidmist. Võrreldes eelmise trükiga on põhjalikumalt käsitletud esmaabi andmist õnnetusjuhtumite korral ja toodud ara vanaaegne mõõtsüsteem.

Raamat peaks leidma tee igasse kodusse.

Teie ees on käsiraamat olmekeemiast, milles kirjeldatakse kodus kasutatavate kemikaalide koostist ning antakse näpunäiteid nende pruukimiseks. 

Teine, parandatud ja täiendatud trükk

 


Kaanekujundus Kersti Tormis. 
Fotod Edgar Kull. 
Illustratsioonid Jüri Kerem.