" Ees on välisreis " - Ralf Mikenberg

Reisimine

Hind:1.50EUR

Nõukogude Liidu rahvusvahelistest kultuuri- ja sõprussidemetest
Välja- ja sissesõiduviisade vormistamise ja piiride ületamise kord
Nõukogude kodanike õigused ja kohustused välismaal viibimisel
Mõnedest käitumistavadest
Välismaalaste õiguslikust seisundist Nõukogude Liidus
NSV Liidu tollikoodeks (väljavõte)
Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu ja Soome Vabariigi konsulaarkonventsioon (väljavõte)