" Eesti kurtide elu ajaraamat III " - Juta & Kaarel Kotsar

Teatmeteosed

Hind:3.60EUR

1940-1950. Kui ajaraamatut oleksid kirjutanud... Ervin Reima, Evart Martinson, Endel Unt, Bernhard Välling ja Nikolai Rull.

Aastaraamat annab ülevaate eesti kurtide organisatsioonide tegevusest ja seltsielust Eesti Vabariigi aastatel.

Lehitsedes sõjaeelse vabariigi aegse Eesti Kurttummade Seltsi koosolekute protokolle ja seltsiliikmete omavahelist kirjavahetust, hakkavad silma paistma mitmed aktiivsed ja võimekad seltsiliikmed, kelle väsimatu tahe ja tegu kuulmise kaotanud inimeste eneseteadvuse tõstmisel hakkab lugejat huvitama. Kaks nendest, kuulja Jaan Ernesaks ja kurt Osvald Suits olid valitud seltsi kirjatoimetajateks, esimene aastatel 1922-1925 ja teine 1928-1939.
Kuigi kumbki otseselt seltsi kroonikat ei pidanud, otsustasime siiski seltsi elu ja tegevuse kirja panna ajaloolise jutustuse ehk ajaraamatu (kroonika) kujul. Siin esitatakse sündmusi põhiliselt nende ajalise arenemise järjekorras, püüdmata omapoolselt selgitada nende põhjusi.