" Mõnda mineviku Tartust " - Aili Suur

Eesti-raamatud

Hind:2.30EUR
  • Tartu linn eesti rahvusliku liikumise keskusena
  • Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi asutamisest ja tegevuse algaastaist
  • Tartu üliõpilastest XIX sajandi esimesel veerandil
  • Tartu eraülikool 1908-1918
  • Kahest Tartu saksa naisseminarist
  • Tartu voorimeestest
  • Õhusõit Tartus 1892-1914
  • Elektriside ajaloost Tartu linnas aastatel 1863-1940
  • Tervishoid kodanlikus Tartus ja sotsialistliku tervishoiusüsteemi loomine aastail 1940-1941