" Naisvõimlemine " - Linda Martis, Ethel Kudu, Hilja Tidriksaar, Lidia Uustal

Meditsiin, tervishoid

MÜÜDUD

Käesolev raamat on esimene eestikeelne ulatuslikum õpik naisvõimlemisest.
Selles käsitletakse naisvõimlemise teoreetilisi probleeme, esitatakse põhiline harjutusvara, harjutuste sooritamise tehnika ja õpetamise metoodika ning jagatakse metoodilisi juhiseid tundide läbiviimiseks ja töö organiseerimiseks mitmesugustes tingimustes.
Õpik on mõeldud eeskätt kehakultuuri eriala üliõpilastele, kuid seda saavad kasutada käsiraamatuna ka koolide kehalise kasvatuse õpetajad ja naisvõimlemisrühmade õpetajad.