" Poliitiline ökonoomia - sotsialism-kommunistliku tootmise esimene faas " - H.Haug, L.Mölder, M.Saar

Punanurk

Hind:1.30EUR

Käesolev raamat kujutab endast marksismi-leninismi ülikoolides ja muudes parteiharidussüsteemi lülides õppijatele mõeldud poliitilise ökonoomia õpiku teist osa (esimene osa käsitleb kapitalistlikku tootmisviisi).