" Joonestamine üldhariduslikele koolidele " - Ott Rünk, Valentin Tapper

Õpikud, õppekirjandus

Hind:4.00EUR
  • Sissejuhatus. Põhilised võtted ja vahendid
  • Jooniste valmistamise ja vormistamise küsimusi
  • Geomeetriline joonestamine
  • Projektsioonidest. Risttahuka ja silindri kujutamise viise
  • Tehnilise joonestamise elemente
  • Töötamine tušiga
  • Punkt, sirgjoon ja tasapind Monge'i meetodil
  • Aksonomeetria
  • Täiendavaid küsimusi tehnilise joonestamise alalt