" Arstile patsiendist " - Rein Zupping

Meditsiin, tervishoid

Hind:1.60EUR

Käsiraamatus vaadeldakse patsiendi mitmeid iseärasusi, nagu abiotsiv käitumine, haige roll ja isiksus, psühholoogilised kaitsemehhanismid. Autor kirjeldab üksikasjalikult paljude haiguste korral esinevaid psühhoemotsionaalseid ja -füsioloogilisi häireid. Vaadeldakse arsti ja patsiendi suhtlemist, platseebo-efekti ning ravidistsipliini.
Käsiraamat kõigile arstidele ja TÜ arstiteaduskonna üliõpilastele.

Raamatus kirjeldatakse patsiendiks saamise, patsient olemise ning patsiendi ravimise psühholoogilisi ja sotsiaalseid aspekte.
Arstikunsti tuleb pidada niisama oluliseks kui arstiteadust. Seepärast on viimasel aastakümnel arsti käitumise mõju patsiendile hakatud ka teaduslikult uurima. Eestikeelses meditsiinikirjanduses on käesolev esimene seda valdkonda puudutav teos.