" Forseliuse sõnumid 12 " - S.Krikk, M.Linnamägi, H.Piirimäe

Ajalugu

Hind:3.60EUR

B. G. Forseliuse Seltsi perioodiline väljaanne «Forseliuse Sõnumid» avaldab töid valdkondadest, mis on kooskõlas Seltsi püüdlustega: hariduse ajalugu; haridustraditsioonid; kaasaja haridusideoloogilised eesmärgid ja nende teostamise teed; haridus, kool ja õpetaja arenguruumis, maakool. Loomulikult avaldatakse Seltsi enda kroonikat.