" Mänge võõrkeelte õpetamiseks " - H. Liiv

Õpikud, õppekirjandus

Hind:2.30EUR

Käesolev töö on mõeldud kasutamiseks võõrkeele tundides ja klassivälises töös niihästi üldharidusliku kooli kõigis vanuseastmetes kui ka kesk-eriõppeasutustes. Kogumikus leidub materjali ka lasteaedade võõrkeelte rühmade jaoks. ...