" Vanasõnaraamat " - Anne Hussar, Arvo Krikmann, Ingrid Sarv

Teatmeteosed

Hind:8.60EUR

«Vanasõnaraamat» on üldsusele mõeldud eesti vanasõnade väljaanne, mis sisaldab üle 15 000 sisuliselt süstematiseeritud ehtsa vanasõna. Valik on tehtud Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumis asuva vanasõnade koondkartoteegi põhjal. Tekstid on varustatud päritoluandmetega ning viidetega eesti vanasõnade akadeemilise väljaande ning Kirjandusmuuseumi koondkartoteegi tüübinumbritele, mistõttu vajaduse korral on kogu vanasõnaaines leitav. Tekstide redigeerimisel on murdelisus säilitatud.
Sissejuhatuses selgitatakse vanasõnažanri tunnuseid ning antakse ülevaade eesti vanasõnade publitseerimisest.