" Veerand sajandit olümpialiikumises " - Gunnar Paal

Ajalugu

Hind:1.60EUR

Rahvusvahelise Olümpiakomitee tegevusest aastatel 1951-1976.

Sisu:

 • Rahvusvaheline Olümpiakomitee
 • Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia
 • NSV Liit ja olümpialiikumine
 • NSV Liidu Olümpiakomitee
 • Olümpiaprogrammist
 • Olümpialiikumise põhiprintsiipidest
 • Olümpialiikumise demokratiseerimisest
 • ROK-i sidemed rahvuslike olümpiakomiteedega
 • ROK-i sidemed rahvusvaheliste spordiföderatsioonidega
 • Olümpiakongressid
 • Kümnes olümpiakongress
 • Nõukogude spordiliikumise rahvusvahelise autoriteedi kasv
 • Moskva valmistub 1980. aasta olümpiamängudeks
 • Valik olümpiatähtpäevi
 • Lisa