" Ohvriabi käsiraamat " - autorite kollektiiv

Käsiraamatud

Hind:1.00EUR
 • Kuritegu ja ohver
 • Kuriteoohver kriminaalmenetluses
 • Kuriteoohvri äratundmine
 • Ohvriabi koostööskeem
 • Laps kui vägivalla ohver ja vägivalla sooritaja
 • Sekundaarne viktimisatsioon
 • Perevägivald, väärkohtlemine, ohvriabi
 • Kuriteoohver ja ühiskond
 • Abi liiklusõnnetuse korral
 • Abi tulekahjude korral
 • Sotsiaalvõrgustiku võimalused ohvri abistamisel
 • Kindlustusest
 • Kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmisest