" Kalevipoeg (2.osa) " - Fr.R.Kreutzwald

Eesti kirjandus

MÜÜDUD

Põhjalike kommentaaridega «Kalevipoja» juubeliväljaanne.

28. augustil 1961 möödus 100 aastat päevast, mil esmakordselt pääses päevavalgele tervikuna «Kalevipoeg», teos, mis ühendas eesti rahvaluule tuhandeaastased traditsioonid oma sünniajajärgu kõige eesrindlikumate ühiskondlike võitlusideedega.

II KÖIDE

 • Lisa II. Erinevad versioonid, mis autor hiljem on teosest välja jätnud
  • A. «Kalevipoja» 1853. aasta versiooni («Alg-Kalevipoja») osad
  • B. «Kalevipoja» 185761. aasta versiooni osad, mis hiljem (II ja järgnevais trükkides) välja jäetud
  Lisa III. «Kalevipoja» allikaid
  • A. Muistendid
  • B. «Kalevipojas» kasutatud rahvalaulud
  •  Lisa IV. «Kalevipoja» sõnastik
  • Lisa V. «Kalevipoja» bibliograafia 1836-1961
  • «Kalevipoja» väljaanded ja kirjandust «Kalevipoja» kohta
   • Eesti keeles
   • Vene ja teiste NSV Liidu rahvaste keeltes
   • Välismaa rahvaste keeltes. «Kalevipoeg» kujutavas kunstis
   • «Kalevipoeg» muusikas
   • Isikunimede register