" Ristleja "Aurora" ülev saatus " - Juri Tsernov

Ajalugu

Hind:3.80EUR

 
Tuntud vene nõukogude kirjaniku Juri Tšernovi (sünd 1924) ajalooline, uurimuslik, retrospektiivne teos legendaarsest ristlejast «Aurora».
Raamatus kirjeldatakse laevukese osavõttu Tsushima merelahingust, Suurest Oktoobrirevolutsioonist ja Suurest Isamaasõjast.