" Jaotusmaterjal matemaatikast I klassile " - Evi Kuuselaan

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

 
Kogumiku eesmärk on aktiviseerida õppetööd matemaatikatunnis, muuta see huvitavamaks, kinnistada matemaatikateadmisi, arendada õpilaste loogilist mõtlemist, harjutada õpilasi iseseisvalt töötama ning abistada õpetajaid õpilastele iseseisvaks tööks antavate ülesannete koostamisel.