" Laps valmistub tundideks - kuidas teda abistada? " - Aleksander Elango

Perekond, kodu

Hind:1.30EUR

 
Brošüür kõigile lastevanematele. Raamatus käsitletakse kodutööde vajalikkust pedagoogilises protsessis, kodutööde organiseerimist ja juhendamist, õppimiskultuuri kasvatamist, kodutööde kontrollimist ning perekonna pedagoogilise mikrokliima mõju lapse õppeedukusele.