" Tervishoiu käsiraamat I " - Arnold Reiman

Meditsiin, tervishoid

Hind:5.00EUR

Käsiraamatusse on koondatud põhilised teadmised kõigilt tegeliku elu seisukohalt tähtsamatelt tervishoiu ja arstiteaduse aladelt. Raamat on mõeldud üldiseks käsiraamatuks igale kodanikule tervishoiu ja arstiteaduse põhiliste küsimuste kohta, mille käsitlemisel ei laskuta erialasesse sügavusse. Käsitluse pealaad on profülaktiline.
I köites käsitletakse põhilisi tervishoiu ja arstiteaduse üldküsimusi.