" Oreli ja orelimuusika ajaloost " - Hugo Lepnurm

Ajalugu

MÜÜDUD

Sisukord:

 • Oreli alged. Teateid oreli eelkäijaist
 • Oreli kujunemine varasel keskajal
 • Orelimäng varasel keskajal
 • Orel ja orelimäng Euroopas mitmehäälse muusika varasemal arenguperioodil (umbes 1250-1400)
 • Orelile määratud noodistuse ilmumine. Paladekogumikud 15. ja 16. sajandil
 • Tõus oreliehituskunstis 15. ja 16. sajandil
 • 1600-ndate aastate murrang: barokiajastu orelikunst
 • Orelimuusika 18. sajandi alguses. J. S. Bach ja ta kaasaegsed Saksamaal ja naabermail
 • G. F. Händel ja ta järglasi Inglismaal
 • Üleminek barokkstiililt oreliehituse uutele printsiipidele 18. sajandil
 • Homofoonilise stiili maksvuselepääs orelimuusikas 18. sajandil
 • Olukord Eestis 18. sajandil ja 19. sajandi alguses
 • Romantismiajastu orelimuusikas
 • Esimesed kõlakujunduse uuendamise taotlused 20. sajandi alguses
 • Olukord Venemaal ja Eestis 19. ja 20. sajandil
 • Kinoorelist
 • Oreliehituse ja -mängu reformid 20. sajandil
 • Tekstis viidatud allikad