" Manipulaatorid " - Isabelle Nazare-Aga

Psühholoogia, pedagoogika

MÜÜDUD


Kuidas neid ära tunda ja ennast kaitsta Kas teil on tulnud ette, et asute enesekindlalt ja oma oskusi usaldades uuele tööle, uude asutusse, uude perekonda või uude sõpruskonda ning teil tuleb ootamatult vastamisi seista suhteprobleemidega, millega varem pole kokku puutunud? Kas teie elus on keegi, kes süüdistab teisi, lükkab vastutuse endalt teistele, tekitab lahkhelisid, alavääristab, võtab ise märtripositsiooni, muudab oma seisukohti ja on teiste vajaduste suhtes ükskõikne, kuigi ise väidab vastupidist? Kui jah, siis olete suure tõnäosusega puutunud kokku manipuleerijaga.

Käesolevas raamatus, mis on valminud aastatepikkuse patsientide jälgimise ja uurimise tulemusena, toob autor välja loetelu 30 omadusega, mille põhjal on võimalik tuvastada, kas teid oma käitumisega häirivat inimest saab pidada manipuleerijaks. Raamatu eesmärk on anda vajalikku teavet, et:

  • tunda ära manipuleerija
  • teadvustada meetodid, mida manipuleerija kasutab
  • osata end tema eest kaitsta

Raamatu autor Isabelle Nazare-Aga on käitumisspetsialistist ja kognitivistist terapeut. Ta võtab patsiente vastu oma erakabinetis ning viib ettevõtetes läbi enesekehtestamise, stressiga toimetuleku ja suhtlemiskoolitusi.