" Kas nad lahkusid Moskva rongiga? - 1.detsember 1924 " - Jüri Ant

Ajalugu

Hind:4.20EUR

 
Raamat koosneb kahest osast.
Esimeses osas vaadeldakse 1. detsembri putši nii rahvusvaheliste suhete kui ka enamliku maailmarevolutsiooni ideede ja praktika taustal. Kriitiliselt analüüsitakse Eesti rahvaväe rolli 1924. aasta 1. detsembri sündmustes ja seniseid asjaomaseid ajalookontseptsioone.
Raamatu teise osa moodustab Eesti Riigiarhiivis ja eriti selle filiaalis Parteiarhiivis paiknevate dokumentide valik. Neid dokumente pole kunagi publitseeritud, ehkki neil on 1. detsembri sündmuste mõtestamisel esmajärguline tähtsus. Nad annavad teatud pildi 1. detsembri putši ettevalmistustest Nõukogude Liidu territooriumil ja selle teostamise käigust.