" Meie keel 2 - jõuludest suveni " - Mare Müürsepp, Peeter Viisimaa

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

 
«Meie keel 2. Jõuludest suveni» on lugemik õpik 2. klassile esimeseks poolaastaks. See raamat jätkab 1. klassi õpikuid «Hubert teeb aabitsat» ja «Meie keel 1».
Õppematerjali vahendavad tegelased – hiirepojad Anna, Sass, Juss, Mari ja Eedi – kasvavad suureks. Anna on abiellunud Antsuga ja neil on lapsed. Ants kui keelehuviline mees käsitleb igas tunnis mõnd keeleküsimust. Juss ja Mari on sügisel enesele ametid leidnud – Juss töötab arvutil ja Mari on näitleja. Seetõttu kohtame neid selle poolaasta lugemikus harvemini.
Lugemispalad pärinevad rahvaluulest, varasematest lugemikest, teiste rahvaste kirjandusest ja meie tänapäeva autoritelt.
Keeleharjutused õpetavad töötama järjest suuremate ühikutega, sügisel alustati häälikust ja sõnast, nüüd on kesksel kohal lause ja terviktekst. Keeleteemad on kokku võetud eraldi kordamisvihikus.
Õpiku juurde saab tellida juhendi õpetajale.
Haridusministeerium kinnitab: lugemik-õpik vastab õppekavale.