" Instinktist mõistuseni " - Juri Frolov

Teatmeteosed

MÜÜDUD

Sisukord:

  • Mis on teadus käitumisest
  • Kesknärvisüsteemi ehitus ja talitlus
  • Instinkt - loomade keerukas käitumisvorm
  • Instinktide muutlikkusest
  • Suurte vene füsioloogide teened ajutalitluse kõrgemate vormide uurimisel
  • Inimese aju iseärasused ja töö osa tema arenemises
  • Inimese kõrgema närvitalitluse arenemine