" Tallinn sõjapäevil " - Nikolai Mihhailovski

Ajalugu

Hind:3.20EUR

 
Autor Nikolai Mihhailovski määrati Suure Isamaasõja alguspäevil «Pravda» rindekorrespondendiks Punalipulise Balti Laevastiku juurde Tallinna. Esimest korda oli ta Tallinnas viibinud 1940. aastal.
Raamatu algul meenutabki ta muljeid 1940. aasta Tallinnast. Siis juba järgnevad sõjapäevad: Tallinna kangelaslik kaitsmine, laevade karavani ohtlik teekond Tallinnast Kroonlinna, tragöödiad merel.
Raamatu lõpul kirjeldab autor põgusalt Punalipulise Balti Laevastiku tegevust Nõukogude Eesti vabastamislahingutes ning meenutab äsja vabastatud Tallinna.