" Elektrimontööri käsiraamat - kõrgpingeseadmed, elektritarvitid " - E.Altpere, A.Hansson, K.Hein, E.Kändler

Käsiraamatud

MÜÜDUD
MÜÜDUD

Käsiraamat sisaldab põhilisi juhiseid ja nõudeid kõrgepinge-, kaitse-, galvaanika-, elektrikuumutus- ning kiiritusseadmete ja mootorite valiku, montaaži, ekspluatatsiooni ja ohutustehnika, samuti elektrijaamade automaatjuhtimisvahendite ja elektrienergia kadude vähendamise kohta.
Käsiraamat on mõeldud eeskätt elektrimontööridele ning -tehnikutele, kuid on vajalik ka oskustööliste väljaõpetamisel.