" Eestimaa kuum suvi 1988 " - E.Pillau

Eesti-raamatud

Hind:2.60EUR

Ajakirjanduskroonika "Eestimaa kuum suvi 1988" annab teabevahendite materjalidele toetudes telegrammistiilis ülevaate Eestist aasta jooksul toimunud peamistest sündmustest ja arengutendentsidest.
Ajakirjandusest arvatakse, et üle aastakümnete on ta jälle suutnud tegelikku elu kajastama hakata.
Momendimeeleolude avaldumine ja arenemine ongi see väärtuslik iva, mille tabamise endale ülesandeks seadsin.
Põhifaktide esiletoomisel on materjalide valik olnud võimalust mööda objektiivne, kuid detailide valik kujunes paratamatult subjektiivseks, seepärast palungi suhtuda siinsesse kroonikasse kui ühe eestlase nägemusse Eestimaa kolmandast ärkamisajast, mida ka laulvaks revolutsiooniks on nimetatud.