" Eesti töölisklassi sotsiaalmajanduslik olukord ja klassivõitlus kapitalismi ajajärgul " - Heino Arumäe

Punanurk

MÜÜDUD

 
Kogumikku koondatud artiklid valgustavad Eesti töölisklassi olukorda ja klassivõitluse mõningaid aspekte kapitalismi ajajärgul.

Sisu:  

  • O. Karma. Töölisklassi olukorra riiklikust reguleerimisest 19. sajandil
  • M. Tilk. Alaealiste tööseadusandlusest ja koolikorraldusest 19. saj. teisel poolel
  • M. Pihlamägi. Eestimaa kubermangu vabrikutööliste arv, koosseis ja paiknemine 20. sajandi algul
  • M. Pihlamägi, R. Pullat. Tallinna tööliste töö- ja elutingimustest 20. sajandi algul
  • E. Mäsak. Tööliste toidust ja rõivastusest sajandivahetusel
  • V. Türk. Tööliste palgatasemest kodanlikus Eestis
  • S. Ahelik. Tööpuudusest kodanlikus Eestis
  • A. Liebman. EKP taktika võitluses ametiühingute ühtsuse eest aastail 1925-1929
  • O. Kuuli. Fašism ja proletariaadi klassivõitlus Eestis (1930-1940)