" Tekste poliitikateaduse klassikast " - Rein Toomla

Punanurk

MÜÜDUD

 
1989. a sügisest hakati Eesti kõrgkoolides õpetama ja õppima uut distsipliini. Nagu heale lapsele kohane, kutsuti teda kord poliitikateaduseks, kord politoloogiaks.
Läänemaades on pliitikateadust peetud iseseisvaks teadusharuks juba terve sajandi ning ka meie ülikoolis on sinna mahtuvaid probleeme õpetatud paljudele tudengipõlvkondadele, tõsi küll – pea kõigil juhtudel teise nime all.
Kogumikku on tõlgitud meie arvates poliitikateaduse seisukohalt olulisim mõned sajandid tagasi elanud kolme mõtleja vaimsest pärandist. Me ei riski väita, et Francis Bacon, Thomas Hobbes ja Charles Montesquieu on sellised tähed, kes varjutavad kõik endile eelnenu ja järgneva. Me arvame, et nad on kolm paljudest, võrdsed võrdsete seas.