"Markuse evangeeliumi seletus" - Osvald Tärk

Religioon, usundid

MÜÜDUD

 
«Markuse evangeeliumi seletus» ei ole Piibli kommentaar, Jeesuse elulugu ning ka mitte jutlustekogu Markuse evangeeliumist. See on evangelist Markuse rõõmusõnumi kontekstualisatsiooniks 20. sajandi 70-ndate aastate Eestisse, mis on edasi antud piibliseletuse ehk «piiblitundide» vormis.
Osvald Türk oli pastor ja pastorina ta lähtus eelkõige koguduse vajadustest. O. Tärk seab ateistlikule laimule vastu kristliku moraali. Markuse evangeeliumist teeb ta otsekui manitseva karjasekirja ja esitab evangeeliumi mitte tüütava moraalina, vaid seestpoolt lähtuva vaimuliku vajadusena.
Tarmo Toom