" Psühholoogia ja töössesuhtumine " - Toivo Kitvel

Psühholoogia, pedagoogika

Hind:4.60EUR

 
Raamat annab põgusa ülevaate töössesuhtumist seletavatest psühholoogiateooriatest ning vahendab uurimistulemusi tööjate küsitluste kohta Eesti NSV-s, kusjuures võrdluseks on toodud andmeid mujalt Nõukogude Liidust ja välismaalt. Töössesuhtumist on vaadeldud mitte üksnes seoses töötingimustega, vaid on analüüsitud ka töötaja lapsepõlve ja vaba aja mõju töössesuhtumisele.
Raamat on mõeldud laiale lugejaringile, kes tunneb huvi töössesuhtumise psühholoogiliste mõjurite vastu.