" Vanemate eeskujust ja suunavast sõnast " - Viivi Maanso

Perekond, kodu

Hind:1.30EUR

 
Missugune on eeskuju osa koduses kasvatuses ja milline kaal on vanemasõnal? Püüame neid probleeme järgnevate lehekülgede kestel üheskoos vaagida ja võib-olla mõnele sisimas pakitsevale küsimusele vastustki leida.