" Rahvastik ja ajalugu " - Heldur Palli

Ajalugu

Hind:2.30EUR

 
Raamat annab ülevaate ajaloolise demograafia saavutustest, toob konkreetsed andmed rahvaarvu, keskmise eluea, abiellumuse, sündimuse ja suremuse kohta, vaatleb linnarahvastiku osist ja rahvaste erikaalu muutumist aegade jooksul ja näitab, kuidas nii mõnigi kord on rahvastik ja selle muutumine toonud suuri muutusi ajaloo käiku.