" Mäng " - Paavo Kivine

Sport

Hind:1.60EUR

Spordipublitsistika kogumik hõlmab autori poolt 1960-1980-ndatel aastatel kirjutatud sporditeemalisi jutte, kus keskel kohal ei ole mitte niivõrd üksiksündmuste ja -faktide esitus, kuivõrd sportlase kui isiksuse, spordieetika ja spordi kui tänapäevasesse igapäevaellu kõigiti tunginud ja juurdunud elualaga seotud probleemide vahendamine.
Omaette tsükli moodustavad olümpialood Münchenist Sarajevoni.