" Autoga saab sõita ohutult " - Hellat Rumvolt

Liiklusvahendite juhtimine

MÜÜDUD

 
Sellesse raamatukesse on püütud koondada paljude heade sõidukijuhtide ning mitme maa liiklusasjatundjate kogemusi ja soovitusi. See on mõeldud liikluseeskirja, sõidupraktika ja ohutu sõidu võtete lühikonspektina, mis sisaldab kõige hädavajalikumad juhised korrektseks, viisakaks ja ohutuks liiklemiseks.
Siin on ka kõige värskem teave Eesti uuest liikluseeskirjast ja teistest teeliiklusega seotud normatiivdokumentidest. Need peaksid huvi pakkuma kõigile – sõidukijuhtimist õppijatest kuni vilunud roolikeerajateni.

* Kus ja kuidas õppida autot juhtima
* Kuidas saada juhiluba
* Mida nõutakse liikluseksamil
* Kuidas sõita ebasoodsates tingimustes ohutult
* Kuidas tegutseda äkkolukordades
* Kes on hea autojuht