" Algebra harjustustik keskkoolile " - Gerhard Rägo, Arnold Vihman

Raamatud enne 1945

MÜÜDUD

Sisu:

 • Algebralise sümboolika alged
 • Arvutamise põhiseadused
 • Positiivsed ja negatiivsed arvud
 • Täisavaldised
 • Võrrand
 • Arvutamise abivalemid
 • Arvude ja üksliikmete jagavus
 • Algebraline murd
 • Ruutjuur. Kuupjuur
 • Ruutvõrrand
 • Algebraline murd
 • Kahe tundmatuga võrrandsüsteem