" Elektrimontööri käsiraamat - madalpingeseadmed " - E.Altpere, A.Hansson, K.Hein, E.Kändler

Käsiraamatud

Hind:6.30EUR

 
Käsiraamatus käsitletakse siseelektrivõrkude, kaabel- ja madalpingeõhuliinide materjalide valikut, montaaži ja ekspluatatsiooni, samuti esmaabi, mõõte- ja ohutustehnikat. Käsiraamat on mõeldud eeskätt elektrimontööridele ja -tehnikutele, kuid vajalik ka oskustööliste väljaõpetamisel.

Teine, ümbertöötatud trükk.