" Televiisori käsitsemine " - Eduard Alt, Eduard Jakoobi

Ehitus, tehnika, elektroonika

Hind:1.60EUR

 
Brošüüris kirjeldatakse televiisori töötamispõhimõtet ja ehitust, kujutise ning heli õiget väljareguleerimist, vastuvõttu segavate häirete vähendamise vahendeid, televiisori toitepinge stabiliseerimist, vastuvõtuantennide ehitust ja muid küsimusi, millega televiisorikäsitseja kokku puutub.

Teose põhilise osa mõistmine ei nõua erialaseid eelteadmisi. Televiisorivaldajatele, kes on tuttavad raadiotehnika alustega, antakse juhiseid televiisoris sagedamini esinevate rikete avastamiseks ja kõrvaldamiseks.