" Kutsevaliku alused " - Aimi Sukamägi

Psühholoogia, pedagoogika

MÜÜDUD

 
Käsiraamat 8-klassilise kooli lõpetajaile edasise haridustee ja elukutse valikuks. Raamatus õpetatakse ennast analüüsima ning antakse ülevaade elukutsetest, kutsenõuetest ja õppimisvõimalustest. Raamatu lõpuosa tutvustab tootmise juhtimise ja töö tasustamise põhimõtteid.

Mõeldud kasutamiseks põhiliselt klassijuhatajatundides.