" Kõrgem Kunstikool Pallas 1919-1940 " - Tiina Nurk

Kunst, muusika

MÜÜDUD

Süstemaatilise kujutava kunsti hariduse algus ja areng Eestis on lahutamatult seotud Kõrgema Kunstikooliga «Pallas», kus sai professionaalse ettevalmistuse enamik kunstnikke, kes kandsid edasi rahvuslikku kunsti, selle realistlikke loomejooni ja rikastasid seda progressiivse sisuga. Nende looming kuulub eesti demokraatliku kunsti raudvarasse. Osa «Pallase» kasvandikke on jätkanud viljakat loomingulist ja pedagoogilist tegevust nõukogude korra tingimustes. Nende sirgjoonelise ja eduka töö aluseks on «Pallases» omandatud teadmised ja oskused, sest selle õppeasutuse pedagoogilist süsteemi läbi taotlus toetada realistlikku kunsti ja austada elutõde. 
Sisukord:

 • Kunstikooli «Pallas» asutamine ja kujunemine kõrgemaks õppeasutuseks 1919-1924
 • Kunstikool «Pallas» 1919-1921
 • Kunstikool «Pallas» 1921-1924
 • Kõrgem Kunstikool «Pallas» 1924-1940
 • Organisatsioonilised ja majanduslikud küsimused
 • Õppejõud
 • Õppesüsteem
 • Ettevalmistusklass
 • Üldklass
 • Maaliklass
 • Ateljeed
 • Nikolai Triigi ateljee
 • P. Areni ateljee
 • R. Parise ateljee
 • A. Vardi kostüümiateljee
 • A. Starkopfi ateljee
 • Graafikaateljee
 • Krokiijoonistamine
 • Õpilastööde näitused
 • Teoreetiline kursus
 • Meisterateljee ja lõpetajad
 • Joonistusõpetajate ettevalmistuskursus
 • Õpilased
 • Pedagoogiline kaader
 • Lõpetajad
 • Illustratsioonide nimestik