" Tartu Ülikooli Ajalugu 3 (1918-1982) " - K.Siilivask, H.Palamets

Ajalugu

Hind:2.00EUR

Kolmeköitelise teadusliku väljaande esimene köide käsitleb perioodi Tartu ülikooli asutamisest aastal 1632 kuni 1798. aastani, s.o ülikooli tegevust Rootsi võimu perioodil. Teine osa käsitleb Läänemere kubermangude ülikooli taasavamise eellugu aastail 1802-1917 ja selle materiaalse baasi loomist ning õppeasutuse tegevust Tsaari-Venemaa ühe juhtiva kõrgkoolina, samuti sündmusi Veebruari- ja Oktoobrirevolutsiooni päevil. Kolmas köide käsitleb ülikooli tegevust kodanlikus Eestis, ümberkujundust 1940. aastal, okupatsiooniaega, eelkõige aga tema tormilist arengut sõjajärgsel perioodil ning kujunemist NSVL üheks silmapaistvamaks kõrgkooliks.