" Läänemeri " - Matti Leinonen, Harri Dahlström, Teuvo Nyberg

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD
MÜÜDUD

Õpik on koostatud õpetamiseks soome koolides. Raamat annab palju huvitavat üldistavat teavet kogu Läänemere loodusest, taime- ja loomariigist, konkreetsed näited on aga esitatud Soome loodusest. 
Raamatu kasutamisel Eesti koolides tuleks seda arvestada ning meie oludest lähtuvalt illustreerida ka Eesti näidetega.

  • Läänemeri - maailma suurim riimveekogu
  • Läänemere elustik on riimveega kohastunud
  • Saarestikes on rannikuga paralleelsed vööndid
  • Rannavees on rikkalik taimestik ja loomastik
  • Merepõhjas elab mitmesuguseid loomi
  • Läänemerest saab rohkesti kala
  • Rannikul ja saarestikus elab palju veelinde
  • Läänemeri vajab kaitset
  • Läänemeri on populaarne turismipiirkond