" Laste sõna " - Lea Nurkse

Lasteriiul

MÜÜDUD

Materjali ettelugemiseks ja jutustamiseks koolieelsetele lastele.

 

Väljaanne on kordustrükk 1960. a. lastekirjanduse antoloogiast. 
See on esimene ulatuslikum koolieelsetele lastele määratud eestikeelne kogumik. Raamat sisaldab üle seitsmesaja luuletuse, proosapala ja muinasjutu, mis on süstematiseeritud laste vanuseastmete järgi. Raamatu lõppu paigutatud temaatiline register aitab üles leida sobivaid palu mitmesugusteks puhkudeks. 
Raamat on vajalikuks käsiraamatuks nii lastevanematele ja lasteaednikele kui üldse kõigile, kel tuleb tegemist teha koolieelsete laste kasvatamisega.