" Haigete põetamine " - Jelena Gagunova

Meditsiin, tervishoid

Hind:1.00EUR

Autor püüab õpilastes arendada õige käitumise oskust raviasutuses, tähelepanelikkust ja armastust oma töö vastu. 
Haigete põetamist õpetatakse meditsiinikoolides õppeaja alguses, mil õpilastel ei ole veel küllaldasi teadmisi anatoomiast ja füsioloogiast ega kogemusi haiguste diagnoosimisel ja haigete ravimisel. See toob endaga kaasa teatavaid raskusi käsitletava aine õpetamisel ja omandamisel ning sunnib andma põgusa ülevaate ka inimese füsioloogiast ja patoloogiast.