" Silmahaigused " - Maria Zolotarjova

Meditsiin, tervishoid

MÜÜDUD

Õpik sisaldab andmeid nägemiselundi anatoomia ja füsioloogia, nägemise funktsioonide ja nende uurimise meetodite kohta. Suurt tähelepanu on pööratud kõige sagedamini esinevatele silmahaigustele, üld- ja lokaalse ravi viisidele. Eri peatükis käsitletakse nägemiselundi vigastusi (traumasid). 
Õpik on kirjutatud vastavalt NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi kinnitatud programmile ja määratud meditsiinikoolide õpilastele.